13.11. 2018

Dnes jsme my deváťáci pozvali naše kamarády z 1. A na první fyzikální setkání Malých tandemů.
Tématem bádání byly kapaliny a plyny. Společně jsme zjistili, že jsou kapaliny tekuté, skoro rozpínavé, vzlínají a „drží“ padesátník – povrchové napětí vody. Přišli jsme také na to, že i plyny se dají přelévat, že někdy podporují hoření někdy ne. Nakonec jsme si vyrobili octový oxid uhličitý, který nám úžasně nafoukl rukavici.
Setkání jsme si moc užili.
Malým i velkým fyzikům
děkuje
Hana Burešová a Elixír do škol.