2. 12. 2008

Ve spolupráci s MČ Praha 20 se 2.12.2008 konal Mikulášský rej ve školní družině při naší škole. Připraven byl bohatý program. Vystoupily děti z literárně-dramatického kroužku a byla připravena výstava prací dětí v družině i dětí z pracovně-výtvarného kroužku. Ten, kdo neměl čisté svědomí, do školy raději chodit neměl. Hrozilo, že si ho čerti odnesou do pekla. Mikuláš si totiž nezapomněl s sebou vzít ani velkou zlatou knihu, ve které jsou zapsány všechny hříchy dětí. Nakonec vše dobře dopadlo. Zlobivé děti se mohly vykoupit básničkou či písničkou a když slíbily, že už budou hodné, vše jim bylo odpuštěno. Jen doufáme, že jim to alespoň na čas vydrží. Nakonec si každé dítě odneslo domů balíček s dárkem a sladkostmi. Mikulášský rej pak pokračoval ještě diskotanci a soutěžemi.

Veliký dík patří našim deváťákům, kteří se na roli čerta a Mikuláše náležitě připravili a věnovali tomu svůj čas.

Dále bychom chtěly poděkovat všem rodičům, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli do balíčků pro děti a podpořili nás i své děti svojí účastí.

[justified_image_grid facebook_id=413339655541957 facebook_album=414930542049535]