prosinec 2014


Na prosincové výstavě „Ledňáček poznává nové kamarády“ si děti nejenom prohlédly velké panely s obrázky ptáků, ale dostaly také obrázky, které měly za úkol vybarvit. Obrázky naši deváťáci nalepili na papírové panely a odnesli je společně do 1. a 2. tříd, a také do MŠ Chodovická. Všichni byli moc potěšeni, protože se mnozí z děváťáků po letech setkali se svou paní učitelkou ze školky.

[justified_image_grid facebook_id=413339655541957 facebook_album=420107928198463]