29. června 2015


Poslední pondělí před hlavními prázdninami navštívila 8. A Neviditelnou výstavu. Nejprve jsme měli čas prohlédnout si „viditelnou“ část výstavy. Pan průvodce nám vysvětlil, jak se píše i čte Braillovo písmo, vyzkoušeli jsme si, jaké pomůcky zrakově postiženým lidem pomáhají, nebo jaké hry mohou hrát. Pak už jsme po menších skupinkách vstupovali do tmy. Čekala nás hodinová prohlídka, během níž nás průvodce provedl různými prostory, se kterými se nevidomí běžně setkávají. Pro všechny z nás to byla zajímavá zkušenost.

[justified_image_grid facebook_id=413339655541957 facebook_album=416220478587208]