22. 3. 2019

Letošní Noc jsme si užili již v předtermínu, a to 22. 3. Školou se opět proháněli žáci, kteří plnili soutěžní disciplíny. Na vše dohlížely pohádkové postavy z řad deváťáků a pedagogického sboru. Převahu měly Berušky a Ferdové Mravencové, ale ukázalo se, že fantazii máme velkou – a schopnosti přenést se do světa pohádek a stát se alespoň jednou v roce pohádkovou postavou si opravdu všichni užili.

Školou se proháněly dětské týmy, které statečně čelily všem nástrahám a léčkám. Anderseňata se totiž ničeho neleknou a zdolají lehce všechny překážky.

Celý program utekl jako voda a po desáté večerní se už všichni přesunuli do svých třídy, které se pro tuto noc proměnily v tábořiště plné karimatek a spacích pytlů. Někteří nocležníci relaxovali u čtení knížek, jiní si ještě sdělovali zážitky, protože nocování ve škole je prostě zážitkem. Nakonec však takřka všechny dohnal spánek.

Velké díky patří všem pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům, kuchařkách a přátelům školy, kteří se jakkoliv podíleli na přípravě a zajištění této Noci. Zapomenout nesmíme ani na všechny pomocníky
z druhého stupně, kteří se aktivně zapojili do přípravy a realizace programu.

Letošní Noc jsme si užili již v předtermínu, a to 22. 3. Školou se opět proháněli žáci, kteří plnili soutěžní disciplíny. Na vše dohlížely pohádkové postavy z řad deváťáků a pedagogického sboru. Převahu měly Berušky a Ferdové Mravencové, ale ukázalo se, že fantazii máme velkou – a schopnosti přenést se do světa pohádek a stát se alespoň jednou v roce pohádkovou postavou si opravdu všichni užili.

Školou se proháněly dětské týmy, které statečně čelily všem nástrahám a léčkám. Anderseňata se totiž ničeho neleknou a zdolají lehce všechny překážky.

Celý program utekl jako voda a po desáté večerní se už všichni přesunuli do svých třídy, které se pro tuto noc proměnily v tábořiště plné karimatek a spacích pytlů. Někteří nocležníci relaxovali u čtení knížek, jiní si ještě sdělovali zážitky, protože nocování ve škole je prostě zážitkem. Nakonec však takřka všechny dohnal spánek.

Velké díky patří všem pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům, kuchařkách a přátelům školy, kteří se jakkoliv podíleli na přípravě a zajištění této Noci. Zapomenout nesmíme ani na všechny pomocníky
z druhého stupně, kteří se aktivně zapojili do přípravy a realizace programu.

[justified_image_grid]