V pátek 22. března se v naší škole konala Noc s Andersenem, která se nesla v duchu Starých řeckých bájí a pověstí. Zúčastnilo se jí více než 120 dětí z prvního stupně, které si užily dobrodružnou noc pod střechou naší školy. Celá škola se proměnila ve starověké Řecko a po chodbách chodili bohové a bohyně. Žáci devátých tříd pro děti zorganizovali různá stanoviště, každé z nich představovalo jinou báji či boha. Děti byly rozděleny do skupin, ve kterých plnily úkoly a získávaly různý počet bodů. Po první polovině a vydatné večeři měly děti ještě více energie a s chutí se pustily do dalších úkolů. Myslíme si, že za velké i malé můžeme říct, že jsme si akci užili a doufáme, že příští rok Noc s Andersenem proběhne také v takto hojném počtu.

Lucianna a Lucie z 9.B