5. dubna 2013


Letošní Noc s Andersenem byla na naší škole již devátá. Tentokráte byl hlavním tématem Harry Potter a jeho dobrodružství. Žáci osmých a devátého ročníku provedli své mladší spolužáky ze třetího a čtvrtých ročníků celými Bradavicemi. Báli jsme se v zapovězeném lese i tajemném sklepení. Harry Potter nás naučil některá zaklínadla v Kratiknotově učebně, prošli jsme slepým bludištěm, skleníkem madam Prýtové i Příčnou ulicí. Absolvovali jsme turnaj tří kouzelníků, ale naštěstí nás včas spasil záchranný autobus. Ale zážitků bylo daleko více.

Harry Potter nás před občerstvením v Prasinkách potěšil, když zkrotil své spolužáky a pod jeho taktovkou zazněl sborový zpěv.

Čarodějnického klání se zúčastnilo 65 malých mudlů a 35 tajemných osobností a bytostí z řad starších spolužáků.

Jako obvykle jsme po rušném soutěžení spočinuli na karimatkách a ještě ve spacácích jsme si užívali potěšení z četby knížek či poslechu Harryho dobrodružství.

Poděkování patří všem organizátorům, bez kterých bychom si nocování už ani nedovedli představit. Nejstarší ročníky dokázaly, že své mladší kamarády nejen pobaví, ale dokáží se postarat i o jejich bezpečí. Po občerstvení z rukou paní kuchařek ze školní jídelny, rodiny Hromádkových či pekařství Moravec, stejně jako po buchtách od maminek a babiček se jen zaprášilo. Dohlížející „profesorský“ sbor paní učitelek – čarodějek, tvůrce diplomů pro účastníky Zdendy, bdělé oko pana školníka i laskavý dohled paní zástupkyně – ti všichni prokázali, že díky jejich nadšení dokážou děti prožít zajímavé chvíle dobrovolně ve škole i v pátečně sobotním čase.

[justified_image_grid facebook_id=413339655541957 facebook_album=416002668608989 limit=305]