2. října 2013


Ve středu 2. října proběhlo již tradiční pečeťení Ekokodexu . Každá třída si opět vylosovala barvu stužky, která bude zároveň pro ně letošní barvou na Lentilkový den.

Předtím však třídy na třídnických hodinách jednotlivá témata probraly, pár věcí se pozměnilo.

Členové Ekotýmu si opět na celý školní rok svou podepsanou stužku pečlivě zapečetili.

[justified_image_grid facebook_id=413339655541957 facebook_album=420098448199411]