Na školní zahrádce na děti čekala šifrovací hra zaměřená na podzimní období Podzimní stezka. Děti plnily celkem 15 úkolů s cílem získat písmeno, které bylo u správné odpovědi. To následně dopsaly k příslušnému symbolu do šifrovací karty. Po vyplnění všech písmen vyluštily tajenku, která zněla: Když dne ubývá, zimy přibývá. Na stanovištích jsme využili pomoci dvou studentek, které k nám chodí na praxi každé úterý.