20. března 2015


4.A a 4.B

V pátek 20.3.2015 došlo v dopoledních hodinách k zatmění Slunce. Pozorování tohoto neobvyklého přírodního jevu dětem naší školy umožnil tatínek jedné žákyně pan Štěpán Bechynský. Na školním hřišti pro ně připravil krátké povídání, ve kterém děti seznámil s příčinou, proč k zatmění dochází, co se v té době děje se Sluncem, Měsícem a Zemí. Také jim předvedl různé možnosti pozorování, zajímavá byla technika pomocí dvou papírků nad sebou, kdy v horním byla vytvořena dírka. Děti pak samy mohly spatřit postupující Měsíc před Slunce pomocí bezpečných filtrů.

Velký zájem byl o pohled dalekohledem, na který se stála řada a děti se do ní opakovaně vracely.
Panu Bechynskému i paní Bechynské za zprostředkování jedinečného zážitku dětem naší školy moc děkujeme.

II. stupeň

V pátek 20. 3. 2015 nás potkalo v ZŠ Ratibořická obrovské štěstí. Nejen pro nadcházející víkend, ale i pro nesmírně vzácný astronomický jev, opakující se jednou za několik let na našem území – ZATMĚNÍ SLUNCE. Jednalo se 73% zatmění Slunce právě během 3. a 4. vyučovací hodiny, kdy jsme všichni netrpělivě vykukovali z okna a s pomocí ochranných filtrů, jsme se snažili vstřebat pod kůži tento jedinečný zážitek.

[justified_image_grid facebook_id=413339655541957 facebook_album=416199341922655]