1. prosince 2014


Na začátku prosince udělaly žáčci první třídy velký krok na cestě ke čtenářství – staly se Rytíři Slabikáře. Od dnešního dne budou používat novou knihu k výuce čtení. Všichni žáci složili zkoušku z prvních písmen a slabik. A všichni ji složili úspěšně. Nebylo to zrovna snadné. Vždyť na ně dohlíželi všichni žáci z partnerské deváté třídy i s paní učitelkou a také mnoho rodičů, kteří se na nás přišli v rámci Dne otevřených dveří podívat.

Slabikář a certifikát potvrzující dosaženou hodnost každému předal jeho Velký Tandemák. Všem dětem hodně přejeme hodně píle a radosti z knih.

[justified_image_grid facebook_id=413339655541957 facebook_album=416183041924285]