12. 12. 2011


V pondělí 12.prosince, rámci dne otevřených dveří , se na naší škole udála velmi důležitá a slavnostní akce.

V rámci projektu Ekoškola jsme splnili další z kroků tohoto programu, a to je sestavení školního EKOKODEXu. Členové Ekotýmu na základě analýzy naší školy sestavili pravidla, týkající se čtyř témat – odpady, voda, energie a prostředí školy. S těmito pravidly v třídnických hodinách seznámili své spolužáky . Pak nastal ještě jeden úkol – vymyslet, jakým způsobem stvrdit, že s pravidly EKOKODEXu všichni žáci souhlasí . Školní EKOKODEX dostal podobu veliké knihy, na jejíž výrobě a výzdobě se podílela většina žáků v rámci hodin výtvarné výchovy pod vedením paní učitelky Hany Žáčkové, které tímto patří veliké poděkování. Každá třída také dostala stuhu, na kterou se všichni podepsali.

V pondělí dopoledne začalo být v prostorách před ředitelnou velmi rušno. Sešli se zde totiž nejenom zástupci všech tříd a vedení školy, ale i vážení hosté, kteří měli velmi důležitý úkol, a to náš školní EKOKODEX zapečetit. Děti si samy protáhly EKOKODEXem svou stužku a pak už se začalo s kapáním pečetního vosku. Pečetidlo se školním znakem vtiskly do vosku všem třídám na 1.stupni paní radní Mgr.Štrobová, ředitelka Chvalského zámku Mgr. Kohoutová, zástupce Školské rady pan Šulc, paní ředitelka a obě paní zástupkyně. Členové Ekotýmu si svou stužku zapečetili sami.

Byl to krásný a slavnostní okamžik, který se určitě stane do budoucna každoroční tradicí .

[justified_image_grid facebook_id=413339655541957 facebook_album=420057781536811 limit=130]