9. června 2023

Žáci 9.B připravili sportovní den pro všechny tři první třídy. Nejmenší děti si tak mohly vyzkoušet známé i méně známé sporty. Skákaly přes švihadlo, hrály fotbal i florbal, nechyběl skok do písku či sprint. Vedle toho si ale děti mohly zahrát ping-pong, vylézt na lezeckou stěnu, vyzkoušet základy bojového umění nebo golfu. Všechny odcházely nadšené a plné zážitků z krásného slunečného dopoledne.