20. června 2012

Dne 20. 6. 2012 se ve školní družině při ZŠ Ratibořická uskutečnilo sportovní odpoledne. Děti plnily různé úkoly se sportovním zaměřením. Po splnění všech disciplín na děti čekal diplom i odměna.

Rády bychom poděkovaly žákům 2. stupně pod vedením paní uč. Jeřábkové za jejich pomoc při všech akcích v průběhu celého školního roku. Velký dík patří i vedení naší školy za podporu a rodičům dětí za spolupráci během celého školního roku. Děkujeme kolegyni Evě Wehrbergerové za dlouholetou spolupráci a velký přínos pro naši ŠD.

Přejeme všem krásné prázdniny a načerpání nových sil.

[justified_image_grid facebook_id=413339655541957 facebook_album=414352005440722 limit=120]