14.9.2020

Přestože jsme ve třetí třídě byli nuceni na několik měsíců docházku ve škole přerušit, máme i fotografie z několika společných akcí. Byla by škoda, aby zapadly.

Navštívili jsme dvakrát Chvalský zámek – výstavy Chaloupka na vršku a Dřevo, dřívko, dřevíčko. Byli jsme v místní knihovně. Zpracovali jsme několik úkolů k připomenutí Sametové revoluce a přemýšleli, jak asi mohl vypadat život v diktatuře. Pracovali jsme s Beeboty. Dělali jsme pokusy s vodou. Navštívila nás družina sv. Mikuláše. Celý advent jsme si připomínali nejrůznější zvyky a tradice. V rámci čtenářského projektu jsme si vyzkoušeli sárí a vytvořili návrhy látek.