2. 5. 2016

První pondělí v měsíci je vždy ve znamení třídních schůzek nebo konzultačních hodin. Ne u všech bývá tento den oblíbený. Tentokrát bylo ale vše jinak – již od dvou hodin hučela škola jako jeden velký včelí úl. Žáci se připravovali na svá vystoupení před rodiči nebo připravovali výrobky k prodeji na Jarním jarmarku. Bylo neuvěřitelné pozorovat, co všechno se děti za rok naučily a jak suverénně před dospělými návštěvníky vystupovaly.

Poděkování patří všem dospělým i dětem, kteří se na povedeném odpoledni podíleli.

Níže si můžete připomenout, co vše bylo v rámci Celoškolní prezentace prací žáků k vidění:

Program:
Od: Do: Třídy: Název akce: Místnost:
8:00 18:00 5.-9. ročník Prezentace výtvarných prací ve společných prostorách školy chodby
10:00 18:00 6.A, 8.A, 8.B, 7.C Co se učíme v hodinách ČJ a D chodba u učebny 40
14:00 14:20 3.A Pásmo anglických písní 3.A
14:00 14:30 2.B Pohyb v hudební výchově 2.B
14:00 14:45 1.B Hrajeme si s angličtinou v 1. třídě 1.B
14:00 14:45 3.C Hrátky s prvoukou 3.C
14:00 14:45 7.A Modely hranolů 38
14:00 15:00 9.A, 9.B, 9.C, 7.A Healthy life-9.roč./My family- 7. roč. 48
14:00 15:30 2.C Děti učí rodiče (matematika prof. Hejného) 10
14:00 16:00 5.B, 5.C Prezentace práce žáků – projekty v hodinách angličtiny a vlastivědy 20
14:00 16:00 6.A, 7.A, 7.C, 8.A, 8.B Fyzikální zastavení 43
14:00 18:00 2.A Výstavka prací žáků 2.A
14:30 15:15 1.A, 9.A 9.A učí 1.A 34
14:30 15:00 Dobrovolné pro všechny třídy, 5. B, 7. A Pokus – výbuch sopky 36
14:30 16:00 7.A Reálie německy mluvících zemí 32
14:30 16:00 5.A Divadlo Pyšný banán, Prezentace referátů na tabuli 24
14:45 15:45 5.C Autorské čtení 5
14:55 15:40 2.A, 2.B Didaktické hry v anglickém jazyce-2.třída 2.A
15:00 16:00 7.C Ukázka prezentací žáků 7.C v rámci hodin OV 35
16:00 18:00 3.- 5. ročník Jarní jarmark – prodejní výstava Chodby – přízemí a 1. patro
16:00 18:00 4.A Prodejní výstava květin v ručně malovaných květináčích Barový pultík před sborovnou vedle 4.A
17:00 18:00 1.C Co už umíme 25
17:00 18:00 2.C Pojďme si jen tak povídat (kavárna pro rodiče) 10