25. března 2015

Ve středu 25.3. se v rámci Velikonočního týdne uskutečnilo ve školní družině Veselé odpoledne. Děti měly za úkol projít 13 stanovišť, na kterých plnily úkoly, které připravily jednotlivé vychovatelky. Protože nám přálo počasí, mohla celá akce probíhat venku. Kontrola na stanovištích probíhala pod dozorem žáků 8. a 9. tříd. Úkoly děti plnily s velkým elánem. Po jejich splnění na ně čekala malá sladká odměna. Celkem se zúčastnilo přes 100 dětí. Po skončení akce pomohli velcí žáci pod vedením paní učitelky Jany Jeřábkové uklidit prostory a odnosit všechny pomůcky ze stanovišť do ŠD.

V předvelikonoční čas probíhaly ve školní družině projektové velikonoční dny. V těchto dnech si děti vyprávěly o původu Velikonoc, velikonočních zvycích a tradicích. Společně vysévaly osení, zdobily vejce, vyráběly velikonoční výrobky a pekly beránka.

[justified_image_grid facebook_id=413339655541957 facebook_album=414483698760886 limit=110]