8.6.2018

Autobusem jsme odcestovali do Hulic a tam navštívili Včelí svět a jeho interaktivní expozici ze života včelstva – prošli jsme se včelím úlem s obřími plástvemi, pustili si zvuky včel, složili puzzle, vyzkoušeli si pomůcky pro včelaře apod. Pak jsme se podívali do Vodního domu. Prohlédli jsme si zvětšené modely mikroorganizmů, vodní rostliny a zvířata, podívali jsme se na dno nádrže, poslechli si hlasy ptáků a žab. Ale nejzábavnější bylo atrium. Umělé vodní toky jsme ovládali pomocí čerpadel, pump a vodních mlýnků. Sluníčko svítilo, tak se nám příjemné ochlazení moc líbilo.