Základní škola, Praha 9 – Horní Počernice, Ratibořická 1700

Objednávky knih – Albatros a Mladá fronta

Vzhledem k současné situaci jsem neobjednávala knihy z Klubu mladých čtenářů (Albatros, Mladá fronta).

Albatros Media rodičům školáků nabízí možnost objednat knížky z jarních katalogů, které děti přinesly domů začátkem března, s dodáním přímo domů. A to při zachování zvýhodněných katalogových cen (ceny některých knížek jsou dokonce ještě nižší v rámci akce na podporu domácího vzdělávání) a bez poštovného.

K objednávce můžete využít následující odkaz:  www.albatrosmedia.cz/c/skolnikatalogy

Před odesláním objednávky vyplňte slevový kód JARO20, díky kterému nebudete platit žádné poštovné. Kód je platný do 9. dubna 2020.

                                                                                               Mgr. Radomíra Hubálková

Vážení rodiče,
vzhledem k současné situaci vyučujeme děti na dálku.

Chápeme, že je pro Vás současná situace náročná, ale věřte, že pro nás také. Snažíme se, aby výuka byla přehledná pro děti, učitele i rodiče, ale především v 1. třídách a na 2. stupni je to obtížné. Na zjednodušení komunikace stále pracujeme. Žádáme Vás proto o shovívavost a porozumění.

Je proto zapotřebí, aby byly všechny děti v kontaktu se svými učiteli a zadanou práci plnily. Úkoly jsou zadávány prostřednictvím Bakalářů nebo Google Učebny. V případě, že se Vaše dítě nemůže do systému přihlásit, kontaktujte, prosím, třídní učitelku.

I pro nás je tato forma výuky nová, podobně jako Vy jsme se nemohli na tuto situaci předem připravit, ale věříme, že společně s dětmi i s Vámi vše zvládneme.

Děkujeme.

Úkoly pro domácí výuku děti dostávají prostřednictvím Bakalářů (třídní nástěnky, zprávy), Google učebnou, případně jinými cestami, kterými jsou ve spojení se svými učitelkami (např. SMS od paní učitelek v 1. a 2. třídách). Plnění zadaných úkolů je pro žáky povinné!

Vážení rodiče, pokud potřebujete vystavit formulář „Žádost o ošetřovné“, zastavte se v kanceláři školy denně od 8:00 do 11:00. Případně přikládáme odkaz na formulář ke stažení: https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/89_628_5.pdf

Vzhledem k vývoji epidemie koronaviru rozhodla dnes 10. 3. 2020 Bezpečnostní rada státu o uzavření všech základních škol, a to do odvolání. Žáci tedy od zítřka 11. 3. 2020 do odvolání nebudou chodit do školy. Je nutné sledovat aktuální informace na našich webových stránkách a na Bakalářích. Důrazně doporučujeme dodržování všech preventivních opatření.

,,Nenech to být“ – Aplikace proti šikaně

Vážení rodiče, milí žáci,

každým dnem se snažíme o zlepšení podmínek na naší škole. Podstatnou součástí je zajistit Vám, žákům, ve škole bezpečné  a příjemné prostředí pro studium. Pro dosažení tohoto cíle jsme se rozhodli udělat maximum. Zapojili jsme proto naši školu do systému ,,Nenech to být“, který si klade za cíl minimalizovat projevy šikany a jiných nežádoucích jevů ve školním prostředí. V případě jakýchkoliv problémů v třídním kolektivu máte nyní unikátní možnost vše bez obav a efektivně nahlásit.Učinit tak můžete prostřednictvím níže uvedeného odkazu. Aplikaci ,,Nenech to být“  je možné stáhnout do všech chytrých telefonů.

https://www.nntb.cz/s/qrx81

My se školy nebojíme

Vážení rodiče,
pro zájemce z řad budoucích prvňáčků jsme připravili motivační program

MY SE ŠKOLY NEBOJÍME

Obsah: 8 setkání
rozvoj dovedností, schopností a návyků pro dobrý start
cílené aktivity na lekce i domů

Kdy: 4.2. – 31.3.2020
úterý 13-14

Kde: ZŠ Ratibořická
malá budova, 1.patro, učebna č.58 (1.B)
Kapacita: nabídnout můžeme 15 míst

Vedou: Eva Jungwirthová – učitelka 1.st., speciální pedagog
Stáňa Benáková – školní psycholog

Kontaktovat nás můžete do 20.1.2020 na adresách: eva.jungwirthova@zs-hp.cz nebo psycholog@zs-hp.cz
Uvítáme i Váš krátký komentář.

Klub PARŤÁCI

Chceš poznat nové kamarády a kamarádky?
Máš chuť rozvíjet svou schopnost spolupráce?
Stává se ti,  že si v kontaktu s druhými nevíš rady?
Baví tě hry a povídání v malé skupině dětí?
Chodíš do 4., 5. nebo 6. třídy?
Pak je tu pro tebe Klub PARŤÁCI
Kdy: úterky 14:00-15:00
Vede: Stáňa Benáková – školní psycholog

V případě zájmu mne kontaktujte osobně (pracovna v přízemí velké budovy, dveře č.4 – Školní poradenské pracoviště), nebo na: psycholog@zs-hp.cz, M: 737 894 545.

FEUERSTEINOVO INSTRUMENTÁLNÍ OBOHACOVÁNÍ

V letošním šk. roce jsme NOVĚ pro děti připravili FEUERSTEINOVO INSTRUMENTÁLNÍ OBOHACOVÁNÍ (FIE).
Metoda vychází z myšlenky, že rozvíjet se může každý z nás – bez ohledu na věk či nadání.

UČÍ  
: klást otázky
: promyslet cesty a strategie, vedoucí k cíli
: pracovat s chybou
: propojovat učivo s běžným životem, vidět a chápat souvislosti

PODPORUJE  
: vnitřní motivaci a sebedůvěru
: pozornost
: vyjadřování a porozumění
: dovednost pracovat s chybou
: používání efektivních strategií řešení problému
: připravenost reagovat na změny v našem životě

Více informací Vám podá:
Stáňa Benáková – školní psycholog
psycholog@zs-hp.cz
M: 737 894 545

Aktuální projekty školy

Rozvoj polytechnických dovedností digitální a kreativní formou s využitím logiky a robotiky v Základní škole, Praha 9 – Horní Počernice, Ratibořická 1700 – vytvoření nové odborné učebny pro polytechnickou výchovu (robotiku)

je spolufinancován Evropskou unií.

 

Operační program: Operační program Praha – pól růstu ČR

Registrační číslo: CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0000983

Příjemce dotace: Základní škola, Praha 9 – Horní Počernice, Ratibořická 1700, příspěvková organizace

Výzva: 37. výzva – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol

Specifický cíl:  SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let

 

Celkové náklady: 2 417 248,00 Kč

Dotace: 2 175 523,20 Kč

 

Stručný popis projektu

Předmětem předkládaného projektu je vybudování moderní učebny pro (digitální) polytechnickou výchovu – robotiku a logiku, v rámci které žáci kreativní a zábavnou formou získají základní poznatky z této oblasti. Tímto inovativním projektem dojde kromě zvýšení kvality výuky na škole i ke zlepšení technického myšlení žáků a zvýšení zájmu žáků o studium na technických školách. Cílovými skupinami jsou jak žáci školy, pedagogové a žáci se SVP. Projekt počítá i s hojnou spoluprací jiných škol.

Doba realizace projektu do 31. 12. 2019.

 

Rozvoj polytechnických činností v Základní škole, Praha 9 – Horní Počernice, Ratibořická 1700 – vestavba
je spolufinancován Evropskou unií.

Operační program: Praha – pól růstu ČR
Registrační číslo projektu: CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000522
Příjemce dotace: Základní škola, Praha 9 – Horní Počernice, Ratibořická 1700
Výzva: č. 20 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol
Specifický cíl: 4.1 – Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let

Celkové náklady:   4 624 604,00 Kč
Dotace:                     2 161 260,00 Kč

Stručný popis projektu
Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury základního vzdělávání žáků ZŠ Ratibořická, a to prostřednictvím vybudování moderních prostor pro výuku polytechnické výchovy. Výsledkem projektu je kvalitnější výukové prostředí splňující lepší hygienické podmínky. Realizace projektu výrazně přispěje ke zkvalitnění výuky předmětů (pracovní činnosti, technické činnosti), které budou v učebně vyučovány. Modernizací učeben a pořízením nového vybavení dojde ke zvýšení bezpečnosti a zkvalitnění výuky.

Doba realizace projektu do 31. 12. 2018

PROJEKT ZŠ RATIBOŘICKÁ, PRAHA 9

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

 

Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí do ZŠ

  • Školní asistent – personální podpora ZŠ
  • Školní psycholog – personální podpora ZŠ
  • Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin
  • Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ v oblasti čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti a inkluze
  • Realizace aktivit CLIL ve výuce na ZŠ
  • Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
  • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

 

Celkové způsobilé výdaje: 1 579 761,00 Kč

Z Evropského sociálního fondu: 789 880,50 Kč

Národní veřejné zdroje: 789 880,50 Kč

Příjemce dotace: Základní škola, Praha 9 – Horní Počernice, Ratibořická 1700

Sídlo: Ratibořická 1700/28, 193 00 Praha

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005107

 

Po několika letech opakovaných žádostí o poskytnutí grantu v rámci projektů Comenius a později Erasmus+ nám letos Národní agentura schválila mezinárodní projekt Development of teaching and  learning Techniques for European Primary Schools within a design and technology context (TEPS).

Tento projekt se umožňuje navázat spolupráci mezi školami z 8 evropských zemí. V průběhu následujících tří let vzniknou na těchto školách „technické boxy“, které budou představovány pomocí webových stránek, ale také v rámci vzájemných návštěv.

Boxy budou využívány žáky z prvního stupně. V jednotlivých boxech bude umístěn materiál na zhotovení nějakého technického výrobku a podrobný, nejlépe obrázkový návod, podle kterého budou skupinky dětí schopny výrobek vytvořit. Díky každému boxu se děti seznámí s určitým fyzikálním zákonem.  Čtením návodu navíc posílí svou čtenářskou gramotnost a také si procvičí angličtinu, protože návody budou právě v tomto jazyce a pouze těžká slovíčka budou přeložena.

Podívejte se na webové stránky projektu Development of teaching and  learning Techniques for European Primary Schools within a design and technology context.

Erasmus+