26.5.2016

V rámci Vv jsme navštívili Veletržní palác, jeden z objektů NG.  V rámci programu jsme se snažili dobrat odpovědi na otázku, co všechno je ještě umění. Seznámili jsme se s pojmy happening a performance a sami jsme se do podobné akce zapojili.