27. 4. 2016

V minulé laboratorní práci jsme měřili voltampérovou charakteristiku žárovky a odporů. Dnes jsme zkoumali tyto závislosti i u polovodičové diody. V závěru laboratorní práce jsme naše výsledky porovnávali.

[justified_image_grid]