24.2. 2016

Ověření Ohmova zákona pomocí měřícího systému PASCO.