12. října 2012


Už několik let je v naší škole tradicí, že žáci devátých tříd se stanou patrony žáků prvních tříd.

22. října jsme šli po 4. vyučovací hodině na oběď s našimi prvňáčky. Měli jsme výborné buchtičky se šodó a kuřecí polévku. Každý jsme pomohli svému prvňáčkovi s tácem, po té jsme si také vzali oběd a šli jsme si sednout se svým prvňáčkem k jednomu stolu. Společně jsme se najedli a šli je doprovodit zpět do jejich třídy, kde si vzali tašky, někteří šli do družiny a někteří s rodiči domů.

Za prvňáčky chodíme každé pondělí o velké přestávce posvačit a popovídat si s nimi. Snažíme se jim předávat zkušenosti a vycházet s nimi co nejlépe, třeba si na nás za pár let vzpomenou, a to v dobrém. Přejeme jim hodně štěstí a úspěchů v dalších letech, jak u nás na škole, tak i v dalším studiu.

[justified_image_grid facebook_id=413339655541957 facebook_album=415733375302585 limit=40]