25. dubna 2012

Na středu 25.4. připravily vychovatelky školní družiny při ZŠ Ratibořická velkou zahradní akci s názvem Den Země.

Děti chodily po skupinkách s hrací kartičkou a plnily nejrůznější úkoly – třídily odpad, poznávaly světadíly, tvořily tiskátka z brambor. Nechybělo ani poznávání přírodnin poslepu, ukázky odpadu do kompostéru, sportovní aktivity nebo ochutnávka několika druhů zeleniny a ovoce. Akce přilákala bezmála 150 dětí i mnoho rodičů.

Po splnění všech disciplín na děti, kromě drobných odměn s ekologickou tematikou, čekal i dobrý pocit, že se něčemu novému naučily a mohou tak přispět k ochraně prostředí kolem nás.

Na stanovištích s naučně zábavnými úkoly dětem pomáhali žáci 2. stupně, zvláště pak žáci ze 7.A, pod vedením p.uč. Jany Jeřábkové. Všem velmi děkujeme.

The requested album cannot be loaded at this time. Generic Facebook error.