školní rok 2014/2015

Další aktivitou v rámci projektu Elixír do škol bylo otevření fyzikálního kroužku. Asistentka Klára si všimla šikovnosti některých našich dětí a chtěla jim ukázat další fyzikální zajímavosti. Vzhledem k tomu, že kroužek začal až v průběhu I. čtvrtletí školního roku, nemohli se ho účastnit všichni fyzikální nadšenci. Ale i tak na kroužek chodilo přibližně deset dětí ze sedmého až devátého ročníku. Scházeli se pravidelně jednou za týden nebo čtrnáct dní. Klára vždy připravila zajímavá témata nad rámec výuky na základní škole. Každý kroužek měl malou teoretickou chvilku, vysvětlení základních pojmů, zákonitostí a principů daného tématu. Hlavní část kroužku však tvořily pokusy. Mezi nejzajímavější kroužky patřil kroužek, kdy děti zapojovaly elektrické odpory, zkoumaly polovodiče a čipy. Vyrobili si vánoční sněžítko a zkoumali pohyb matematického kyvadla. Namíchali si fyzikální zmrzlinu.

A jak se kroužek s Elixírem vydařil? Ptali jsme se samotných žáků, kteří navštěvovali kroužek, a takové jsou jejich reakce:

… ale fyzikální kroužek, který ona vedla, byl vynikající! Každý druhý týden, někdy i každý týden jsme měli jenom na pokusy. Bylo to dobrovolné, takže tam byli jen ti, které to opravdu zajímá a fyzika je baví. Na začátku nám vždy vysvětlila, co budeme dělat, potom trocha teorie, jak to vlastně funguje a potom pokus sám o sobě. Každé téma bylo úplně jiné. Nejvíc se mi líbily kroužky: když jsme dělali zmrzlinu pomocí ledu a soli, když jsme zkoušeli vodivost různých látek + zdroje napětí, když jsme hledali těžiště velikonočních vajíček, …. Bylo dobré, že na konci roku kroužek probíhal i venku na školní zahradě např. sinusoidy nebo raketa z PET lahve. Zkrátka Elixír byl super. Byla bych ráda mít asistentku i příští rok! (Julie)

… Brzy také vznikl fyzikální kroužek, který vede. V něm jsme se učili věci navíc, ke kterým bychom se ve škole nedostali, poznávali fyzikální zajímavosti a hlavně vše ověřovali pomocí mnoha zajímavých pokusů. Některé byly opravdu zábavné – vyráběli jsme kaleidoskopy nebo třeba zmrzlinu. Vždy jsme se mohli zeptat na vše, co nás o fyzice zajímalo a Klára nám vše srozumitelně vysvětlila …. (Jana)

[justified_image_grid facebook_id=413339655541957 facebook_album=413927392149850 limit=70]