15.4.2016Náš projektový den o „Koloběhu vody“. Celé dopoledne jsme pracovali ve skupinách. Nejprve jsme si rozdali pracovní listy a doplňovali jsme vhodná slova do textu. Následně jsme si zarecitovali báseň o Koloběhu vody. Náš další krok směřoval k tomu, abychom mohli zpracovat koloběh vody v přírodě. Děti pracovaly s literaturou, učebnicemi a také si informace děti vyhledávaly na internetu. Nezapomněli jsme ani na náš jednoduchý pokus, který jsme průběžně sledovali. V poslední části jsme se snažili vytvořit myšlenkové mapy a vše shrnout, vyhodnotit a také se pořádně pochválit.