červen 2014


Na začátku školního roku si žáci 5.C vybírali téma, které by je zajímalo a o které by se chtěli podělit s ostatními. Začali si hledat k tématu informace, někteří se chopili knih, velkým pomocníkem se stal internet. V průběhu roku své téma každý představil spolužákům a pozorně si zapisoval dotazy. Dále jsme se snažili načerpané informace soustředit do powerpointové prezentace. Nebylo vždy snadné, zvolit jen ty nejdůležitější body, aby výsledek nebyl přeplácaný textem, ve kterém se nikdo nevyzná. Daleko těžší bylo naučit se vše odvyprávět. A kdo zvládl i tento úkol, musel i překonat obrovskou trému, která se všech zhostila při veřejné prezentaci v závěru školního roku. Děkujeme za vstřícnou a chápavou účast nejen rodičům, ale i vedení školy a dalším učitelům, kteří nás přišli podpořit.