11. 5. 2016

Společně se žáky 8. B a devátých ročníků jsme se za novými informace a za poznáním vydali do Rakouska do koncentračního tábora Mauthausen. S moderními dějinami jsme se sice v  hodinách dějepisu doposud nesetkali. Přesto je zřejmé, že návštěva tohoto místa nám
v  paměti zůstane dlouho.

[justified_image_grid]