Česká fyzikální společnost ocenila paní učitelku Burešovou za popularizaci fyziky. Malé tandemy pořádá paní učitelka Burešová na naší škole již šestým rokem, a tak je mnozí z naší školy zažili na vlastní kůži. Někteří jako deváťáci, někteří jako ti „malí“, kterým velcí kamarádi přibližovali fyziku. Vyzkoušeli si zajímavé pokusy pojmenované speciálními názvy, které se díky paní učitelce Burešové dostaly dál do světa, jako PTÁK TĚŽIŠŤÁK, BZUKAL ŠKOLNÍ a další. Kromě již tradiční spolupráce prvních a devátých tříd se letos konala premiéra Malých tandemů ve školce a Malé tandemy po letech. To se k nám vrátili bývalí deváťáci a se svými bývalými prvňáčky (letošními páťáky) opět objevovali kouzlo fyziky. Bylo opravdu kouzelné pozorovat budoucí maturanty, jak si hodinu se svými malými kamarády užili. Odpolední setkání bylo plné rozzářených očí a příjemné atmosféry. A za to patří paní učitelce Burešové nejen výše zmíněné ocenění, ale především obrovské DÍKY!