14. 5. – 21. 5. 2008

Druhé kolo výměnného pobytu žáků 8. tříd Boje-Realschule, Gymnasium Brunsbüttel a ZŠ Ratibořická Program u našich hostitelů:

14. 5. – příjezd, večer v rodinách

15. 5. – slavnostní přivítání za účasti pana starosty, představitelů města a ředitelů škol prohlídka města, zdymadel, návštěva muzeí, sportovní odpoledne

16. 5. – Tulení farma, přímořské městečko Büsum – dovádění na pobřeží s léčivým bahnem

17. 5. – městská rallye, hry grilování na školním dvoře

18. 5. – den v rodinách

19. 5. – Hamburk – projížďka na lodi celým přístavem, prohlídka památek

20. 5. – vyučování ve škole, návštěva keramické dílny, závěrečný večírek

21. 5. – odjezd

[justified_image_grid facebook_id=413339655541957 facebook_album=414881968721059 limit=90]