1. prosince 2014


Také tento školní rok jsme se rozhodli uspořádat akci pro UNICEF, tentokrát formou prodeje vlastnoručně vyrobených pohlednic. Díky zapojení velkého množství žáků, rodičů, sourozenců i jiných příznivců naší školy bylo vyrobeno velké množství pohlednic s vánočními a zimními motivy, jejichž prodej byl zahájen v rámci Dne otevřených dveří 1.12. Tento den bylo možné zakoupit pohlednice ve stánku, který vytvořili a po celý den ,,provozovali“ žáci z 9.B. Tím ale prodej pohlednic nekončil. Zakoupit si je bylo možné až do 19.12.

A výsledek? Za prodej pohlednic jsme utržili 4960 Kč! Celá částka bude odevzdána organizaci UNICEF a nezbývá mi tedy, než velice poděkovat všem, kteří se do jejich tvorby osobně zapojili, všem, kteří si některou zakoupili a všem, kteří mi aktivně pomáhali s organizací celé akce. Velké dík bych chtěla vyjádřit T. Prokůpkové a M. Francovi za příkladné ,,provozování“ stánku s pohlednicemi a pí učitelkám 1.A,B,C ,2.B a 3.A za velikou pomoc.

H.Žáčková

[justified_image_grid facebook_id=413339655541957 facebook_album=416186755257247]