28.10.2016

Na konci letošního září se po přechodu na druhý stupeň 6. B vydala na tradiční stmelovací kurz do areálu Podhradí nedaleko Ledče nad Sázavou.  V tomto článku se můžete dočíst, jak žáci zpětně tento pobyt vnímali. Text byl vytvořen žáky během hodin českého jazyka. Přikládám též několik fotografií.

Stmelovací kurz (19.9. – 21.9.2016)

Když jsme dorazili do Podhradí u Ledče nad Sázavou, zatmělo se mi před očima. Takový zapadákov jsem ještě neviděl. Nebyla tam wifi a byl tam slabý signál. Když si nás potom přebrali lektoři z programu Odyssea, vše se změnilo. Program byl nabitý k prasknutí. Vše jsme si užili, a když jsme měli odjet, nikomu se nechtělo. (Odjet jsme však museli.)

                                                                                                                         Michal Janda 6. B

Stmelovací kurz

19.9.- 21.9 2016 jsme byli na stmelovacím kurzu u Ledče nad Sázavou. Na kurzu jsme hráli různé hry a šlo hlavně o to, abychom se jako třída stmelili, poznali nového pana učitele Pavla Soviče a táhli za jeden provaz. Hry se nám moc líbily a moc jsme si je užili. Poslední den jsme udělali třídní vlajku a odjeli zpět do Prahy.

Moc děkujeme instruktorům Ivaně a Pavlovi ze sdružení Odyssea, kteří byli celé tři dny úžasní.

Eliška Nová 6. B