školní rok 2014/2015

Naše škola byla spolu s dalšími 7 školami v celé České republice zařazena do pilotního kola projektu Elixír do škol Nadace Depositum Bonum (www.nadacedb.cz). Nadaci založila Česká spořitelna.

Principem projektu je propojit to nejlepší z tradičního školství s tím nejlepším z moderních výukových metod i poznatků z vědy a přinést to do základních škol a víceletých gymnázií. V rámci projektu přicházejí do škol čerství absolventi a studenti technických a přírodovědných oborů jako asistenti zkušených učitelů nebo vedoucí kroužků.

Na naši školu tak přišla Bc. Klára Mitošinková, studentka Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, která celý školní rok pracovala v hodinách fyziky v tandemu s paní učitelkou Mgr. Hanou Burešovou. Navzájem se doplňovaly ve výkladu, procvičování i zkoušení. Připravily celou řadu zajímavých pokusů, a to i těch náročnějších, díky nimž žáci dané látce lépe porozuměli. Žáci plnili dobrovolné úkoly, za něž získávali tzv. „elixírky“.

Pro žáky devátých ročníků a některé zájemce z fyzikálního kroužku zařídila slečna Klára exkurzi do Ústavu fyziky plazmatu na oddělení Tokamak. Její kolegové dětem trpělivě vysvětlili některé důležité pojmy z oblasti jaderné fyziky a energetiky. Nejzajímavější byla přímo prohlídka zařízení Tokamak COMPASS a hlavně té části, kde Klára sbírala data pro svoji diplomovou práci.

Kromě tandemové výuky ve vybraných třídách slečna Klára vedla fyzikální kroužek, který si postupně získával víc a víc příznivců. Malí fyzikální nadšenci poznávali zajímavá témata, zkoušeli pokusy, které nelze realizovat v běžných hodinách fyziky. Některé pokusy byly zajímavé a atraktivní – žáci vyráběli kaleidoskopy nebo pomocí fyzikálních zákonů vlastní zmrzlinu. Několikrát kroužek probíhal i venku na školní zahradě (např. malování sinusoidy pomocí kyvadla nebo výroba rakety z PET lahve).

V závěru loňského školního roku si tandemovou výuku fyziky vyzkoušeli i němečtí studenti z partnerského města Brunsbüttel. Kromě již zaběhnutého tandemu paní učitelka Burešová – slečna Klára vznikly na jednu hodinu fyziky tandemy nové, složené z českých a německých studentů. Ti pak spolupracovali při výrobě jednoduchého elektromotoru.

A jak se pilotní rok s Elixírem vydařil? Ptali jsme se samotných žáků ve třídách, kde celý rok tandemová výuka fyziky probíhala, a takové jsou jejich reakce:

„Náš rok s Elixírem byl super!“ (Terka P.)

„Paní učitelka s Klárou se vzájemně doplňovaly a dobře spolupracovaly.“ (Julie S.)

„Na každou hodinu fyziky jsem se velice těšil, protože jsme každou hodinu dělali nějaký pokus.“ (Pepa P.)

„Zkoušení u tabule bylo lepší, protože jsme vše lépe chápali, a když jsme si nevěděli rady, tak nám byl připomenut pokus, jakým jsme to dokázali…“ (Klára S.)

„Otevřelo se mnoho možností pro lidi, kteří mají o předmět zájem…“ (Pepa Z.)

„Díky Elixíru je fyzika zábavnější a jednodušší než dříve“. (Ester P.)

„Elixír bych chtěl i příští rok!“ (Honza R.)

Protože si projekt Elixír do škol pochvalovaly nejen děti, ale i samotné vyučující, s nadšením budeme v projektu pokračovat i v tomto školním roce.

[justified_image_grid facebook_id=413339655541957 facebook_album=413929962149593]