18.5.2016

Hodiny matematiky nejsou jen o tom sedět ve třídě a počítat spousty příkladů. U některých témat je totiž daleko lepší vyběhnout na školní hřiště a tam poznávat matematiku na základě vlastní zkušenosti.

Žáci 9.C se přesvědčili na vlastní kůži, že geometrie může být i užitečná. Cílem hodiny bylo zjistit výšku stromů na školním pozemku bez toho, aniž by někdo někde šplhal a složitě spouštěl metr či lano. Co k tomu stačilo? Sluníčko, stín, tužka, papír, někdy i nějaké to měřidlo, ale hlavně využití znalostí o podobnosti trojúhelníků.

Můžete se sami přesvědčit, jak jim to šlo 🙂