3. února 2015


V několika hodinách Vv jsme se věnovali gotickému umění. Dozvěděli jsme se jméno nejznámějšího gotického malíře Mistra Theodorika a obdivovali jeho deskové obrazy. Zjistili jsme, proč je jeho jméno spojeno se jménem panovníka Karla IV. a hradem Karlštejn. Vybaveni informacemi a inspirováni tvorbou Mistra Theodorika jsme si všichni jeden gotický ,,obraz“ namalovali. Abychom ale měli informace úplné, vyrazili jsme do Anežského kláštera, kde se nachází sbírka gotického umění včetně několika obrazů Theodorikových.

Během prohlídky nám lektorka doplnila naše znalosti a v rámci výtvarné dílny jsme si vyzkoušeli míchání barev z pigmentů s vajíčkem a těmito vlastnoručně vyrobenými barvami jsme malovali.

Moc jsme si to užili!

[justified_image_grid facebook_id=413339655541957 facebook_album=416194535256469]