31.5.2016

Jednu z posledních hodin Vv  jsme strávili v Anežském klášteře. Naše návštěva měla dvě části. V první jsme se seznámili s historií vzniku Anežského kláštera a následně jsme vyrazili do výstavních prostor. Seznámili jsme se s díly Mistra Theodorika, dvorního malíře Karla IV. , dále s díly Mistra Vyšebrodského oltáře a Mistra Třeboňského oltáře. Druhou část naší návštěvy jsme strávili v dílně, kde jsme se snažili napodobit postup, který používali středověcí malíři při tvorbě . Míchali jsme si vlastnoručně barvy  z práškových barevných pigmentů a vajíček a takto namíchanými barvami jsme malovali vlastní obrazy světců. Že nás vlastní tvorba skutečně moc bavila, to si jistě dovedete představit!

[justified_image_grid]