2. 5.  2016

V rámci celoškolní prezentace se 6. A účastnila Fyzikálních zastavení. Nejdříve jsme zkoušeli jednoduché pokusy – vážka, lupa, spojka. Pak přišel Tomáš a hned jsme dělali ještě zajímavější pokusy. Naučil nás propojit PASCO s počítačem, ovládat jeho hlavní funkce a mohli jsme taky KMITAT. Později nám Tomáš ukázal další pokusy se žárovkami, ledkami, odpory. Snad nejdivnější pro nás v tuto chvíli byly pokusy s cívkou, magnety, baterkou. Tomáš dokázal „vyrobit“ elektrický proud i když neměl plochou baterku. Jeho měřící přístroje vždy něco ukazovaly. Na vysvětlení těchto pokusů si musíme počkat do dalších ročníků.

[justified_image_grid]