3. října 2014


Osmáci se stali patrony prvňáčků z 1. A – na začátku školního roku provedli své malé svěřence po škole a ukázali jim nejen třídy, ale i ostatní důležitá místa velké budovy. První říjnový pátek pak obě třídy společně poobědvaly. Prvňáčci se na své velké kamarády už těšili a během oběda si stihli i popovídat. Těšíme se na další společné akce.

[justified_image_grid facebook_id=413339655541957 facebook_album=416165555259367]