5.5.2016

V rámci Vv jsme navštívili expozici NG ve Schwarzenberském paláci. Cílem naší návštěvy bylo objevit klíč k barokním obrazům a sochám, k tématům, která zajímala tehdejší diváky. Došlo i na legendy o svatých, na barokní divadlo i barokní hudbu. Seznámili jsme se s díly představitelů českého baroka: K. Škrétou, P. Brandlem, M.B.Braunem, F.M.Brokofem.

[justified_image_grid]