16. 11. 2011


Již třetím rokem jsme zapojeni do soutěže Recyklohraní. Kromě sběru starých elektrospotřebičů a vybitých baterií se také v tomto projektu objevují různé úkoly, které se snažíme plnit.

Zadání úkolu na listopad znělo: zjistit informace o Sběrném dvoře v místě bydliště.

A tak se tam žáci 8.B dne 16.11. vydali v rámci hodiny OV . Díky velmi ochotnému pracovníkovi panu Majerovi jsme se dozvěděli vše potřebné.

[justified_image_grid facebook_id=413339655541957 facebook_album=420057274870195]