Od začátku školního roku můžete před vchodem do naší školy vídat speciální autobus. Díky službě Městské knihovny hl. města Prahy a hlavně díky paní Vandě Fritschové, která je vedoucí oddělení mobilních služeb, jsme se stali návštěvníky tzv. BIBLIOBUSU. Je to autobus plný zajímavých knížek, které si naši žáci mohou pravidelně půjčovat. Bibliobus k nám zajíždí každých 14 dní, a to vždy ve středu od 10 do 12:30 hodin. Zatím ho navštěvují žáci 6. až 8. tříd, ale do budoucna chceme zapojit žáky celé školy.

[justified_image_grid facebook_id=413339655541957 facebook_album=415687455307177]