V tomto týdnu na naši školu přijelo 10 učitelů z evropských škol, které jsou zapojeny do evropského Projektu partnerství Comenius v rámci Programu celoživotního učení.

Do projektu je zapojeno celkem 10 partnerských škol z Evropy – z Estonska, Finska, Irska, Malty, Nizozemí, Rakouska, Španělska, Turecka, Velké Británie a České republiky. Hlavním koordinátorem Anton Verwey, ředitel daltonské školy v Utrechtu.

Téma je určeno pro žáky I. stupně a je zaměřeno na pracovní činnosti. Školy spolupracují na vývoji pracovních krabic, tzv. boxů, v nichž bude uchováván materiál, podrobný návod a hodnocení žáků. Práce dětí s krabicemi se bude postupně rozvíjet, žáci budou stavět na předcházejících zkušenostech a my budeme podporovat samostatnou práci a spolupráci dětí ve skupinách s minimální pomocí učitele. Práce bude vyžadovat po žácích kreativní myšlení a sebehodnocení. Aktivity zahrnují práci, která vychází z evropských kultur a prochází napříč různými předměty.

[justified_image_grid facebook_id=413339655541957 facebook_album=413879562154633 limit=150]