9. prosince 2014


Výletu do adventních Drážďan se zúčastnilo 55 žáků z osmých a devátých tříd, kteří si zvolili jako 2. cizí jazyk němčinu.

Dopoledne si děti prohlédly nejvýznamnější památky města, jako např. Zwinger, Semperovu operu, kostel Frauenkirche. Odpoledne si mohly vyzkoušet jazyk v praxi na nejstarším německém vánočním trhu Striezelmarkt.

[justified_image_grid facebook_id=413339655541957 facebook_album=416188238590432]