8. dubna 2014


V letošním roce se poprvé v Horních Počernicích konala Ekologická olympiáda mezi ZŠ Ratibořická a ZŠ CHvaly. Olympiády se účastnily vždy dvě družstva – třeťáci a sedmáci.

Děti plnily různé úkoly – řešily kvíz, dělaly ruční papír, tesaly do pískovce, tvořily z papírových ruliček nebo vyráběly vlastní ovocný džus.

V rámci třetích tříd vyhrálo družstvo ZŠ Ratibořická a v rámci sedmých tříd ZŠ Chvaly. Děti dostaly hezké ceny, které jim osobně předala paní starostka Hana Moravcová s radní pro životní prostředí , paní učitelkou Alenou Šefčíkovou.

Poté je ještě čekal jeden důležitý úkol, a to v parku před školou zasadit strom. Naše škola zasadila strom s názvem Střemcha.