31. října 2023

Poslední říjnový den zaplnila naši školu strašidla. Vizuální podoba Halloweenu se v poslední době stává součástí i našeho českého prostředí. Ve škole nezapomínáme na naše Dušičky, ale Halloween bereme jako příležitost, jak přiblížit dětem různé podoby vzpomínání na naše předky.

Kromě netradičního oblečení v podobě nejrůznějších masek čarodějnic, duchů, netopýrů a dalších příšer, jsme v hodinách realizovali nejrůznější aktivity, četli strašidelné příběhy, ale i vyprávěli o lidech, kteří už nejsou mezi námi. Vyráběli jsme tematickou výzdobu, řešili rébusy a kvízy i soutěžili.

Pro deváťáky byl tento den vítanou příležitostí navštívit své kamarády v prvních třídách. Děti z 9.A dokonce připravily malou školní „bojovku“ pro své kamarády z 1.A. Tmavá škola sice budila respekt, ale prvňáčci se ve dvojici s velkými vůbec nebáli a všichni si akci moc užili.