7.9.2021

Máme za sebou rok a půl času plného omezení. Víme, že se ještě nějakou dobu budeme potýkat se zvýšenými protiepidemickými opatřeními. Snad všichni máme jedno velké přání – chodit normálně do školy, učit se naživo, spolu nabývat vědomostí, spolu bádat, spolu se smát, spolu se zamýšlet.

Přání má být vysloveno. A o to jsme se pokusili. Na nejrůznějších místech školy vyrostly čtyřlístky pro štěstí. Vyslovená (vlastně napsaná) přání jsou opravdu různorodá. Asi nejčastější zní „aby už covid skončil“. Další jsou spíše osobní, týkají se výsledků ve škole nebo kamarádům, ve vyšších ročnících se často objevují termíny „přijímací zkoušky“ a „střední škola“. Některá přání jsou spíše vzpomínkou na blízké, kteří tu s námi už nejsou.

Ne všechna přání jsou reálná, ale ke splnění většiny z nich můžeme velkou měrou přispět – žáci, i učitelé a rodiče. Snad nám čtyřlístky opravdu přinesou štěstí.