Na setkání v Holandsku byli zástupci všech zúčastněných škol v projektu. Hlavní koordinátor provedl všechny daltonskou školou Pieterskerkhof a Puntenburg, seznámil pedagogy s organizací školy, učebním plánem, s individuální péčí, aktivitami, spoluprací s rodiči a hlavně spolu s vyučujícími pracovních činností s prezentací výrobků a metodických listů v technických boxech.

Setkání ředitelů škol nebo koordinátorů bylo velmi přínosné. Hovořilo se o kladech, ale i záporech, které 1. projektový rok přinesl. Mluvilo se o potřebných výstupech, o metodikách, o prezentacích a medializaci tohoto projektu. Byl vytvořen plán návštěv pro 2. projektový rok.

[justified_image_grid facebook_id=413339655541957 facebook_album=413888202153769]