V uplynulých dnech děti ve školní družině plnily úkoly šifrovací hry zaměřené na jarní období.

Na školní zahrádce byly rozmístěné karty s otázkami. Ve spodní části karty v zeleném kruhu byl symbol. Písmeno, které bylo u správné odpovědi děti následně napsaly k příslušnému symbolu do šifrovací karty. Po vyplnění všech písmen luštily tajenku.

Ačkoliv by se na první pohled mohlo zdát, že šifrovací hra byla jednoduchá, děti se musely i několikrát vracet z důvodu špatně vyluštěné tajenky. Odměnou jim byla radost z vyluštěné tajenky: DÁ-LI NEBE DEŠTÍČKA, BUDE PĚKNÁ TRAVIČKA.