12. září 2018

Ve středu 12. září některé třídy prvního stupně navštívily Veletrh sociálních služeb, který byl pořádán ve spolupráci s naší městskou částí v areálu Chvalské tvrze.

Žáky nejvíce zaujala ukázka výcviku koní jízdních hlídek městské policie Praha. Děti nadšeně odměňovaly potleskem všechny dovednosti, které jsou z principu pro koně velmi obtížné. Koně musí snést vlajky a další vlající předměty kolem sebe, musí být schopni jít za hlukem, přecházet po různých površích, nebát se projít bariérou, za kterou nevidí a mnoho dalšího. Největší uznání se jim pak dostalo po průjezdu přes hořící pás a skrz hustý dým z dýmovnice.