Dne 1. 3. 2017 se ve školní družině uskutečnil karneval. Karnevalu předcházelo „oprášení“ zapomenutých zvyků, které pomáhalo k stmelování dětí i vzájemnému naslouchání a respektu. Společně strávený čas na karnevalu s hudbou, hudebními nástroji a soutěžemi umožnilo dětem bezprostřední uvolnění, jistou dávkou dobrodružství v podobě skrytí za maskou a upevnění kolektivu jako celku.

Nejdříve byla promenáda v maskách na školním hřišti a pak následovaly soutěže v jednotlivých odděleních. Za splnění různých úkolů dostaly děti drobné odměny.